Domů > Protikorozní služby

Protikorozní služby

Když protikorozní ochrana nefunguje

V průmyslově rozvinutých zemích představuje roční korozní ztráta hodnotu, která se rovná zhruba 5% HDP.

Je dokázáno, že korozní ztráty, které jsou způsobeny jen tím, že nebylo využito známých poznatků korozního inženýrství, činní více než 40% tohoto objemu. V České Republice, jejíž HDP bylo dle ČSÚ v roce 2013 přibližně 4 086 miliard korun, tato hodnota představuje více jak 81 miliard za rok.

Těchto každoročně nesmyslně vyplýtvaných 81 miliard je provázeno několikanásobně vyššími škodami, způsobenými druhotně zbytečnou spotřebou neobnovitelných přírodních zdrojů a ničením životního prostředí.

Můžeme říci, že na konstrukcích, občanských i průmyslových stavbách, dopravní a průmyslové infrastruktuře, nejrůznějších technologických celcích, jsme znovu a znovu svědky projevu nedomyšlených konstrukčních řešení, nevhodného výběru materiálu, nedostatečného přístupu k volbě, provádění, kontrole a údržbě systému protikorozní ochrany.

Jak NEKOR pomáhá proti korozi

NEKOR se snaží o to, aby svými znalostmi a službami přispíval ke snižování již zmíněných korozních ztrát a škod, především:

 • kvalifikovanou volbou či kontrolou konstrukčních řešení u nových projektů
 • vypracováním obecně závazných interních norem či předpisů protikorozní ochrany tam, kde je to možné
 • návrhy jedinečných systémů protikorozní ochrany v konkrétních případech
 • kvalifikovanou kontrolou nátěrů a povlaků
 • inspekční činností a kontrolou protikorozní ochrany
 • spoluprací při zadávání výběrových řízení a při vyhodnocování nabídek spojených s protikorozní ochranou
 • podílem na výzkumu, vývoji a ověření nových řešení PKO či koordinaci těchto prací

Protikorozní ochrana NEKOR

Firma NEKOR disponuje špičkovými, plně kvalifikovanými odborníky na boj s korozí. Ať jde o korozního inženýra či korozní techniky.

Korozní inženýr

Korozní inženýr je pracovník v oboru koroze a protikorozní ochrana materiálu (kapko), se širokými a hlubokými teoretickými a praktickými znalostmi. Zpracovává koncepci protikorozní ochrany zařízení:

 • určuje inspekční program a intervaly pro určení stavu zařízení a konstrukce
 • stanovuje metody měření a protikorozní ochrany

Certifikovaný korozní inženýr je osobou s nejvyšší kvalifikací pro plánování, výrobu, dozor, zkoušení a měření pro všechny úkoly z oboru koroze a protikorozní ochrany materiálu.

Korozní technolog se specializací na nátěry a povlaky

Korozní technolog je pracovník v oboru koroze a protikorozní ochrany s velmi dobrými teoretickými znalostmi a důkladnými praktickými zkušenostmi v oboru protikorozní ochrany. Jeho kvalifikace je srovnatelná nebo vyšší než FROSIO inspector level III. nebo NACE coating inspector level III. či ICorr inspector level III. Naše certifikáty jsou platné po celé Evropě, jak můžete vidět dle tohoto dokumentu.

Proč zvolit NEKOR pro protikorozní ochranu?

 • bohaté teoretické znalosti a jedinečné praktické zkušenosti v oboru protikorozní ochrany od zbraňových systémů přes dopravní infrastrukturu po petrochemické a energetické investiční celky
 • účast na mezinárodních projektech
 • aktivní přednášková činnost na programu celoživotního vzdělávání korozního inženýrství na VŠCHT v Praze

Rozhodli jste se využít naše služby? Pak nás kontaktujte.

Rychlý kontakt

NEKOR, spol. s r.o.

Pastrnkova 13

615 00 Brno

Tel. 545 575 616

Fax. 545 241 702

Email: info@nekor.biz

IČ: 47900369
DIČ: CZ47900369

Firma je registrována u KS v Brně - pod spisovou značkou oddíl C, vložka 9107.


"Máme bohaté teoretické znalosti a jedinečné praktické zkušenosti v oboru protikorozní ochrany. Od zbraňových systémů přes dopravní infrastrukturu po petrochemické a energetické investiční celky."

RNDr. Petr Nevěčný, jednatel

TOP klienti protikorozní ochrany
 • Jaderná elektrárna Temelín
 • Skanska Cz
 • ABB
 • Chemoprojekt
 • Subterra
 • Slovnaft
 • Carboline

Copyright © 2015 NEKOR, spol. s r.o. | Mapa webu | Doporučujeme: www stránky zdarma www stránky | administrace webu