Proti korozi

protikorozilod

V průmyslově rozvinutých zemích představuje roční korozní ztráta hodnotu, která se rovná zhruba 5% HDP.

Je dokázáno, že korozní ztráty, které jsou způsobeny jen tím, že nebylo využito známých poznatků korozního inženýrství, činní více než 40% tohoto objemu. V České Republice, jejíž HDP bylo dle ČSÚ v roce 2013 přibližně 4 086 miliard korun, tato hodnota představuje více jak 81 miliard za rok.

Těchto každoročně nesmyslně vyplýtvaných 81 miliard je provázeno několikanásobně vyššími škodami, způsobenými druhotně zbytečnou spotřebou neobnovitelných přírodních zdrojů a ničením životního prostředí.

Můžeme říci, že na konstrukcích, občanských i průmyslových stavbách, dopravní a průmyslové infrastruktuře, nejrůznějších technologických celcích, jsme znovu a znovu svědky projevu nedomyšlených konstrukčních řešení, nevhodného výběru materiálu, nedostatečného přístupu k volbě, provádění, kontrole a údržbě systému protikorozní ochrany.

NEKOR, spol. s r.o. svými znalostmi a službami aktivně přispívá ke snižování korozních ztrát a škod.
Kvalifikace našich spolupracovníků je doložena certifikátem korozního inženýra a korozních techniků.

Nátěrové systémy

protikorozi

Použití nátěrových systémů Wilckens

Nátěrové systémy Wilckens nachází široké uplatnění v průmyslu, ať jde o železniční a transportní průmysl, velkovýrobu kontejnerů, protikorozní ochranu konstrukcí a investičních celků, v atmosférických podmínkách všech klimatických zón.

Důležité jsou dodávky systémů pro ochranu nádrží a potrubí, ať v petrochemickém či chemickém a důlním průmyslu.

Nátěrové systémy Wilckens jsou úspěšně užívány v přístavních instalacích i na těžebních plošinách na moři.

Samostatnou skupinou nátěrových hmot Wilckens jsou vysokovrstvé základní, samozákladující a nebo vrchní nátěry, vyvinuté speciálně pro energetiku a spolehlivou ochranu stožárů vysokého napětí, rozvoden a transformátorů, používané již více, než 30 let v Preussen-Elektra, dnes EON, a společnostech Mewag, Veag, Ose, dnes Vattenfall; pro nátěry sloupů a stožárů VVN, VN a rozvoden.

NEKOR je oficiálním dodavatelem tradičních německých nátěrových systémů Wilckens.
Dodávky ochranných nátěrových systémů jsou logickým využitím našich korozních znalostí.

Rychlý kontakt

NEKOR, spol. s r.o.

Pastrnkova 13

615 00 Brno

Tel. 545 575 616

Fax. 545 241 702

Email: info@nekor.biz

IČ: 47900369
DIČ: CZ47900369

Firma je registrována u KS v Brně - pod spisovou značkou oddíl C, vložka 9107.


"Máme bohaté teoretické znalosti a jedinečné praktické zkušenosti v oboru protikorozní ochrany. Od zbraňových systémů přes dopravní infrastrukturu po petrochemické a energetické investiční celky."

RNDr. Petr Nevěčný, jednatel

TOP klienti protikorozní ochrany
  • Jaderná elektrárna Temelín
  • Skanska Cz
  • ABB
  • Chemoprojekt
  • Subterra
  • Slovnaft
  • Carboline

Copyright © 2015 NEKOR, spol. s r.o. | Mapa webu | Doporučujeme: www stránky zdarma www stránky | administrace webu